Historisk arkiv

Slik vil landbruket følge opp klimaavtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norges Bondelag har i dag overlevert Landbrukets klimaplan fra en samlet landbruksnæring til landbruks- og matminister Olaug Bollestad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Klimaplanen som i dag ble overlevert er landbruket sin plan for oppfølging av klimaavtalen som ble inngått med regjeringen 21. juni 2019. Planen peker på åtte hovedsatsingsområder som samlet skal bidra til å innfri jordbrukets del av klimaavtalen og redusere klimagassutslippene fra jordbruket med 4 – 6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I planen viser landbruket til at viktige områder er å fase ut fossile utslipp fra landbruket, forbedringer innen fôring og avl, gjødselhåndtering, god agronomi og jorda som karbonlager.

–  Dagen vi ble enige med landbruket om en klimaavtale i fjor, var en viktig dag. Det er dagen i dag også. En samlet landbruksnæring legger nå frem en plan for hvordan de vil følge opp klimaavtalen. Klimaavtalen er en samarbeidsavtale. Jeg ser frem til å sette meg inn i denne planen og å jobbe sammen for å nå Norges klimamål. Klimaarbeidet i jordbruket er viktig for å sikre norsk matproduksjon også i fremtiden, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Skal vi nå klimamålene, må alle bidra. Med klimaavtalen for jordbruket som ble signert i fjor, og den klimaplanen som jordbruket nå har laget, er det ingen tvil om at jordbruket tar dette ansvaret på største alvor, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.