Historisk arkiv

Regelverk klart for erstatning ved avlingstap på grunn av manglende arbeidskraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mange grøntprodusenter fikk problemer med å skaffe nok arbeidskraft på grunn av koronapandemien. Partene i jordbruksoppgjøret ble  derfor enige om at erstatningsordningen for avlingsskade i år skal utvides til også å omfatte avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen som kan tilskrives restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronapandemien.

Regelverket er nå på plass, og Landbruksdirektoratet har fastsatt satser for grønnsaker i veksthus, som ikke har vært en del av den ordinære ordningen for avlingssvikt som følge av klimatiske årsaker.