Historisk arkiv

Omsetningsavgifter for 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 17. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2021, i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet. Omsetningsavgiften på melk reduseres med 20 øre til 10 øre per liter. Maksimalsatsene for kjøtt av sau/lam og svin senkes med 50 øre per kg til henholdsvis 3,00 og 1,50 kroner per kg. De andre omsetningsavgiftene videreføres på samme nivå som i 2020.

– Reduserte satser for omsetningsavgift er uttrykk for en bedret markedsbalanse på sau/lam og svin og at man er ferdig med å finansiere utkjøpsordningen på melk. Lavere omsetningsavgifter har en positiv effekt gjennom reduserte kostnader for bonden, uttaler landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Omsetningsavgiftene fra 1.1.2021:

ku- og geitmelk

10 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv

maks. 2,50 kr/kg

kjøtt av sau og lam

maks. 3,00 kr/kg

svinekjøtt

maks. 1,50 kr/kg

egg

0,80 kr/kg

kjøtt av kylling

28 øre/kg

kjøtt av kalkun

28 øre/kg


Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.