Historisk arkiv

Nyheter

Fra røreskje til robotikk – Utvalg skal øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

De siste årene har antall søkere til matfagene vært fallende. Opptil halvparten av de som søker seg til linjene på videregående skole faller fra, og næringen trenger sårt mer kompetent arbeidskraft. Et nylig nedsatt utvalg skal forsøke å snu denne negative utviklingen, og jobben starter nå.

Det rådgivende utvalget ledes av administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo. Utvalget skal levere sine anbefalinger til tiltak innen desember 2020, og har som hovedoppdrag å finne ut hvorfor rekrutteringen svikter i verdikjeden til mat- og måltidsbransjen og foreslå målrettede tiltak. Utvalget hadde sitt første møte torsdag 27.02. 

Utvalgets sammensetning: 

 • Grete Ingeborg Nykkelmo, Ungt Entreprenørskap (leder)
 • Arnt Steffensen, Kost- og ernæringsforbundet
 • Børre Krudtå, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Espen Lynghaug, NHO mat og drikke
 • Frode Selvaag, Ryfylkekokken
 • Lars Ove Flaten, Nortura
 • Mathias Hopland Eikås, Kokk på Gloppen hotell
 • Merete Helland, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Merethe Lundberg, Norske kokkers landsforening
 • Stine Akselsen, Sjømat Norge
 • Tor-Ivar Furuset, Brimi-kjøken
 • Tove Martens, Destinasjon Røros
 • (Kommer senere) Representant fra en sjømatbedrift

– Dette er viktig for meg. Jeg har store forventninger til utvalget. Regjeringen vil bygge Norge som matnasjon. Moderne matproduksjon krever høy kompetanse langs hele verdikjeden for mat. Vi trenger dyktige fagfolk for å lage maten, servere maten og selge maten, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Mat- og måltidsbransje utvalget
Her er utvalget samlet for første møte. Børre Krudtå og Merethe Lundberg var forhindret fra å delta på bildet. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Over flere år har det vært en synkende rekruttering til restaurant- og matfag i videregående skole. Utdanningsprogrammet hadde i 2019 det laveste søkertallet av alle utdanningsprogram på yrkesfag (og videregående skole generelt) samt den høyeste frafallsprosenten. Matindustrien rapporterer at de står overfor generasjonsskifte de nærmeste 5-10 årene, og er bekymret for rekrutteringen av relevant kompetanse.

Det er også stor mangel på faglærte kokker i Norge. Reiselivet melder om at det mangler 800 – 1000 kokker på landsbasis i for å dekke behovet på hoteller, restauranter og serveringssteder.

– Mat- og måltidsbransjen trenger kompetent arbeidskraft. Matindustrien er Norges største fastlandsnæring med 53.000 ansatte. Dessverre peker pilene i feil retning. Dette er en næring som er både viktig, høyteknologisk og fremtidsrettet, og som kan tilby stabile og varierte arbeidsplasser til dagens ungdom. Vi har fantastiske råvarer i Norge fra både fjord og jord, og vi trenger flere unge med god kompetanse som kan omsette de råvarene til fantastiske matprodukter, både i matindustrien, institusjonskjøkken, restauranter og andre steder, sier Bollestad.