Historisk arkiv

Landbruksdirektoratet har levert rapport om særskilt distribusjonstilskudd i prisutjevningsordningen for melk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet fikk i brev av 31. mars i oppdrag å oppdatere tallgrunnlag fra Rapport nr. 23/2017 Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk. De ble også bedt om å gi utfyllende opplysninger om det særskilte distribusjonstilskuddet i prisutjevningsordningen for melk.

Rapport - Utredning om særskilt distribusjonstilskudd i prisutjevningsordningen for melk