Historisk arkiv

Endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr. Lovendringen gjelder bestemmelser om økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne etter avvikling.

– Med dette høringsforslaget følger regjeringen opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å endre ordningen slik at det blir gitt kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

Høringsfristen er 21. januar 2021.

Mink.
Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr. Foto: Landbruks- og matdepartementet