Historisk arkiv

Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen la i dag fram forslag om å forlenge en midlertidig ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket utover i 2021, og innenfor den rammen som er gitt i 2020.

– Koronasituasjonen påvirker skogbruket negativt fremdeles og det er fortsatt stor usikkerhet i markedet for tømmer og treprodukter. Jeg er derfor fornøyd med at ordningen kan forlenges slik at hele rammen på 50 millioner kroner kan bli brukt til å holde hjulene i gang hos skogsentreprenører der det er marked for virket som produseres, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Det kreves endringer i midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020, for å videreføre ordningen i 2021. Landbruks- og matdepartementet er i gang med dette arbeidet. Fram til forskriften er endret, så gjelder dagens forskrift. 

Saken fortsetter under bildet.

Lassbærer i hogstfelt.
Regjeringen foreslår å forlenge en midlertidig ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket. Foto: Steinar Johnsen/Statskog

Bakgrunn

Det ble satt av 50 millioner kroner til å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020, jf. Prop. 117 S (2019-2020). Tilskuddsordningen har til formål å avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane. Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet.