Historisk arkiv

Årets jordbruksforhandlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag legger i morgen fram sitt krav i årets jordbruksforhandlinger.

  • Tid: Tirsdag 27. april kl 11.00
  • Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo

Statens forhandlingsleder, Viil Søyland, vil være tilstede, og tilgjengelig for kommentar.

Pressekonferansen blir sendt på Nett-TV: 

Nett-tv Årets jordbruksforhandlinger

Se sendingen her

Se sendingen her

De som ønsker å delta fysisk, må melde seg på til Norges Bondelag: Pressekonferanse 27. april: overlevering av kravet - Norges Bondelag (bondelaget.no)

Det er lagt opp til følgende timeplan for forhandlingene videre:

  • Statens tilbud, tirsdag 4. mai
  • Avslutning av forhandlingene, lørdag 15. mai.