Historisk arkiv

Ny dyrehelseforordningen lagt frem for Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Innstillingen fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet ble i dag lagt frem for Stortinget.

Statsråden understreket i sitt innlegg at Norge har god dyrehelse og at det er en forutsetning for trygge animalske produkter av høy kvalitet. Den nye dyrehelseforordningen gir et mer helhetlig regelverk enn dagens regelverk.

Landbruk- og matminister Olaug Bollestad.
Landbruk- og matminister Olaug Bollestad på Stortinget i dag. Foto: Stortingets Web-kamera