Historisk arkiv

Starter tilleggsforhandlinger med jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruket har fremmet krav om tilleggsforhandlinger etter Hovedavtalens §2-4, som sier at:

"Partene kan kreve forhandlinger om endringer i en løpende jordbruksavtale når viktige forutsetninger for denne er blitt forandret vesentlig. Partene kan også kreve forhandlinger om tillegg til en løpende jordbruksavtale når uforutsette forhold oppstår."

Staten har sagt ja til å gå i tilleggsforhandlinger om kompensasjon for ekstraordinær kostnadsvekst. Staten og jordbruket vil ha dialog om videre prosess.