Historisk arkiv

Jordbruksoppgjeret 2021

Pressekonferanse i dag, torsdag 6. mai kl 16.30

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I samband med årets jordbruksoppgjer blir det med dette kalla inn til pressekonferanse i dag.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KRF), Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag og Kjersti Hoff, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil vere tilstades.

Tid: Torsdag 6. mai kl 16.30
Stad: Auditoriet i R5, Akersgt. 59, Oslo.

Av smittevernhensyn må dei som ønskjer å vere tilstades melde seg til Ståle Norang. Tlf.: 41 43 80 11.

Pressekonferansen blir sendt direkte på Nett-TV:

Nett-tv Jordbruksoppgjøret

Se sendingen her

Se sendingen her

Jordbruket la fram sitt krav den 27. april, og staten la fram sitt tilbod den 4. mai.