Historisk arkiv

Jordbruksoppgjeret 2021

Staten legg fram sitt tilbod

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Staten legg tirsdag 4. mai fram sitt tilbod til jordbruket.

Tid: Tirsdag den 4. mai kl 11.00.
Stad: Auditoriet i R5, Akersgt. 59, Oslo.

Dei som ønskjer å vere tilstades på pressekonferansen må melde til: mfh@lmd.dep.no

Pressekonferansen vert sendt direkte på Nett-TV:

Nett-tv Staten legg fram sitt tilbod

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Statens forhandlingsleiar, ekspedisjonssjef Viil Søyland presenterer tilbodet. Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag og Kjersti Hoff, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er tilstades.

Jordbruket la fram sitt krav den 27. april, og forhandlingane skal etter planen vere avslutta lørdag 15. mai.

Kontaktperson: 
Seniorrådgjevar Ståle Norang, tlf 48 14 04 77.