Historisk arkiv

Dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har vedtatt å iverksette en dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft. Ordningen er aktuell for foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt og bær og som trenger utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig de kommende ukene. Landbruksdirektoratet administrerer ordningen og den iverksettes i dag.

29. januar ble det innført strenge innreiserestriksjoner til Norge for å hindre importsmitte. Unntak fra innreiserestriksjoner kan kun gis dersom det er strengt nødvendig for å sikre kontinuitet i kritiske samfunnsfunksjoner som blant annet nasjonal matforsyning. Unntak fra innreiserestriksjonene skal praktiseres strengt og dette påvirker tilgangen til utenlandsk arbeidskraft i landbruket.

– Vi er i en krevende situasjon med stort smittepress og behov for streng kontroll på innreise. Dokumentasjonsordningen for grøntnæringen gir en kvalitetssikring som vil være god bistand til grensemyndigheten som fører kontroll med innreise, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). – Den vil gi et godt grunnlag for å vurdere om de strenge reglene for å kunne gi unntak fra innreiserestriksjonene er oppfylt, sier Bollestad videre.

– Selv om vi trenger kraftfulle tiltak for å begrense smittespredning, er det også nødvendig at næringslivet får tilgang på helt kritisk arbeidskraft. Vi skal fortsette å ivareta disse to hensynene på en trygg måte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det er presisert i veiledningen at selv om Landbruksdirektoratet mener at opplysningene sannsynliggjør behovet for unntak fra innreiserestriksjonene, er det grensepersonalet som avgjør om arbeidstaker får komme inn i landet.

Hvem kan be om en vurdering

Foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt eller bær kan sende inn opplysninger om sitt behov for utenlandsk arbeidskraft.  Det må sendes ett skjema per arbeidstaker som skal utføre arbeidsoppgaver som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift.

Innhøsting av brokolli.
Regjeringen har vedtatt å iverksette en dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft. Foto: Torbjørn Tandberg