Historisk arkiv

Nett-TV: Kvoteutvalet overleverte innstilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kvoteutvalet som har sett på korleis kvotesystemet i fiskeria bør innrettast for framtida overleverete innstillinga si (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 14. desember. Sjå pressekonferansen i opptak her.

 

Nett-tv Nett-TV: Kvoteutvalget legger frem sin innstilling

Se sendingen her

Se sendingen her

Utvalet har vore leia av Arild Eidesen, fyrstelagmann i Hålogaland lagmannsrett.

Se også:

NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

Full gjennomgang av fiskekvotene (pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet)

Bilder fra overleveringen (flickr)

Presentasjon ved overleveringen av utredningen "Et fremtidsrettet kvotesystem" (pdf)
Utvalgsleder Arild Eidesen 14. desember 2016

Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem (pdf)
En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk (pdf)
En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet