Historisk arkiv

Får 45 millioner til nye testsentre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Sintef Raufoss Manufacturing og Elkem får inntil 45,5 millioner kroner for å etablere nasjonale Katapult-sentre for bedrifter i hele landet.

- Jeg vil gratulere Sintef Raufoss og Elkem, med partnere. Dette er spennende miljøer som jobber med framtidsrettede teknologier og løsninger på hver sine områder. 

Regjeringen har satt av 50 millioner kroner til etablering av de første Katapult-sentrene. Siva fikk inn 38 søknader, og har nå tatt opp to av industrimiljøene i den nye ordningen. 

Norwegian Manufacturing Technology Center i Raufoss får inntil 24 millioner kroner, mens FutureMat i Kristansand tildeles inntil 21,5 millioner. Pengene skal gå til investering i utstyr og kompetanse- og tjenesteutvikling. Tilskuddene blir møtt med like store, eller større, investeringer fra miljøene selv. 

- De nye testsentrene kan sammenlignes med sløydsaler, hvor bedrifter kan prøve ut nye løsninger og ny teknologi. Nå er det utrolig viktig at bedriftene rundt om i landet vårt bruker de nye sentrene, sier Mæland.

Du kan lese mer om Katapult her.