Historisk arkiv

Styrker tilskuddsordningen for sjøfolk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Mer enn 400 sjøfolk på skip i utenriksfarten omfattes av den nye ordningen, som trer i kraft 1. juli.

Næringsminister Monica Mæland og sjøfartsdirektør Olav Akselsen heiser flagg ombord på båt.
Næringsminister Monica Mæland vil styrke norsk maritim kompetanse. Her sammen med sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: NFD/Håkon Jacobsen.

- Den maritime næringen er en viktig drivkraft i norsk økonomi. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er det viktigste virkemiddelet for å beholde maritim kompetanse i Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen utvider nå tilskuddsordningen. Fra 1. juli kan rederier motta full refusjon for sjøfolk om bord på olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

- Dette er områder hvor Norge har ledende kompetanse. For å sikre at norske sjøfolk beholder denne kompetansen i fremtiden er det viktig med gode, konkurransedyktige rammebetingelser. Denne endringen vil bidra til det, sier Mæland.

Skipene som omfattes vil kunne motta full refusjon av arbeidstakers forskuddstrekk av inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Dagens krav til opplæringsstillinger opprettholdes.

Ordningen gjelder for skip over 10 000 bruttotonn i utenriksfart, samt for skip mellom 3 000 og 10 000 bruttotonn i utenriksfart som i terminen ikke har utført transportoppdrag mellom europeiske havner, deriblant norske havner.

Endringen innrettes slik at den ikke svekker konkurransekraften til Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).

Ordningen vil måtte notifiseres og godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Det vil først bli utbetalt tilskudd når ordningen er godkjent.

Til sammen bevilger regjeringen 2 127 millioner kroner til sysselsetting av norske sjøfolk i 2017.