Historisk arkiv

Utsatt frist for tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 15. desember 2016 ut en tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruksnæringen og fleksibilitet mellom produksjonsområdene.

Departementet har besluttet å utsette høringsfristen til tirsdag 10. januar 2017.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2524267