Høringsbrev om fleksibilitet produksjonsområder

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

NB! Utsatt høringsfrist fra 06.01.2017 til 10.01.2017

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2017

Følg saken Stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen