Historisk arkiv

Nå kan lakseoppdretterne søke om vekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Oppdrettsnæringen får nå tilbud om å vokse. Fristen for å søke er 31. januar 2018.

- Jeg er glad for at vi nå kan tilby oppdrettsnæringen den første muligheten til å vokse etter at vi innførte det nye trafikklyssystemet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Trafikklyssystemet skal sikre bærekraftig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse.

Ny forskrift

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i høst en ny forskrift om laksevekst på høring. Forskriften som nå er vedtatt, gjelder vekst på tillatelser oppdretterne allerede har.

Aktører i grønne produksjonsområder får tilbud om å vokse med to prosent på sine tillatelser. Dette innebærer et samlet tilbud på om lag 8 000 tonn. Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.

Fristen for å søke er 31. januar 2018.

Inntekter til kommunene

Dersom alle takker alle ja til tilbudet, kan det gi det offentlige inntekter på rundt 1 milliard kroner. Av dette vil 80 prosent gå til havbruksfondet. Det vil i så fall gi nesten 800 millioner til kommunene og fylkeskommunene.

Det vil i løpet av 2018 bli lyst ut ytterligere vekst gjennom auksjon, som også vil innebære inntekter til kommunene og fylkeskommunene.

- Kommuner og fylkeskommuner har akkurat fått utbetalt de første pengene fra havbruksfondet. Nå vil fondet bli tilført mer penger, som vi vil utbetale i 2018, sier fiskeriministeren. 

Hovedpunktene i forskriften:

  • Grønne områder får tilbud om totalt seks prosent vekst.
  • Etablerte aktører i grønne områder får tilbud om å vokse med to prosent per tillatelse.
  • Oppdrettere som er omfattet av unntaksreglene vil få tilbud om seks prosent vekst, uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har.
  • Resten av den totale seks-prosenten skal tildeles gjennom auksjon. Departementet vil komme tilbake med forslag til egen tildelingsforskrift for nye tillatelser, som skal tildeles gjennom auksjon, på et senere tidspunkt.
  • Totalt kan det nye systemet gi en vekst i produksjonskapasiteten på nærmere 24 000 tonn i 2018.
  • Det er gjort noen endringer i den endelige forskriften sammenlignet med forskriftsforslaget som nylig var på høring. Den viktigste endringen er at perioden en lokalitet må ha oppfylt de strenge miljøkravene for å få tilbud om økt kapasitet etter unntaksreglene er forlenget, og nå er sammenfallende med bestemmelsene i produksjonsområdeforskriften.


VEDLEGG

Forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

Veileder til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

Fremdriftsplan for tildelingsprosessen 

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema vil bli tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider.