Historisk arkiv

Nye oppdrettsregler trer i kraft i oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft 15. oktober 2017.

- Nå kommer regelverket. Deretter skal det besluttes hvilke produksjonsområder som får tilbud om vekst. Det skjer nå i oktober. I løpet av høsten vil regjeringen presentere et opplegg for den første tildelingsrunden, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Videre prosess:

15. oktober Nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft.
Oktober Regjeringen beslutter hvilken farge det enkelte produksjonsområde får, etter en vurdering av lakseluspåvirkning.
November/desember Høring av tildelingsforskrift. 

Tildeling av eventuelle nye tillatelser, og gjennomføring av en alminnelig høring knyttet til dette, kan potensielt skje i et eget løp, og blir noe forskjøvet tidsmessig.
Tidlig 2018 Tildeling av økt kapasitet.

Vekst på eksisterende tillatelser vil muligens kunne tilbys sent i 2017.
Høst 2018 Kommunene får utbetalt sin andel av vederlaget fra tildelingsrunden.

Nærings- og fiskeridepartementet tar forbehold om at det av ulike årsaker kan komme endringer i tidsrammen for den videre prosessen.