Historisk arkiv

Auksjon av laksetillatelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Siste rest av nye laksetillatelser legges nå ut for salg.

- Oppdrettsnæringen gir arbeidsplasser og aktivitet i hele landet. Regjeringen ønsker at denne viktige næringen kan vokse videre. Jeg oppfordrer derfor flest mulig til å delta når vi nå gjennomfører siste del av lakseauksjonen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Nærings- og fiskeridepartementet holdt før sommeren en auksjon av nye laksetillatelser. 97 prosent av alle tillatelsene ble solgt. Tillatelsene som var igjen etter auksjonen, legges nå ut for salg.

- Det gjenstår nå kun en liten rest, men regjeringen har ambisjoner om å få tildelt mest mulig vekst. Dette er en vinn-vinn-situasjon for næringen, som får vokse, og for lakse-kommunene, som får milliardinntekter fra salget, sier Nesvik.

I auksjonen før sommeren kjøpte oppdretterne nye tillatelser for i alt 2,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst i laksenæringen på om lag to prosent.

Auksjonen som nå skal gjennomføres, vil foregå som en lukket budrunde. Det er Fiskeridirektoratet som er ansvarlig for gjennomføring av auksjonen. Fristen for å gi bud er satt til 17. september.

Fakta om auksjonen

Hovedauksjonen ble gjennomført fra 18. til 20. juni. Det ble i alt solgt 14 945 tonn ny kapasitet gjennom auksjonen, som tilsvarte om lag 97 prosent av alt som var til salgs.

Det gjenstår 414 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) fordelt på flere produksjonsområder som til. Det er satt en minstepris på 120 000 kr per tonn MTB. Kapasiteten selges som 8 tillatelser av varierende størrelse:

Tillatelsesnr.

Produksjonsområde

Størrelse på tillatelsen i tonn MTB

1

1

16

2

7

100

3

7

45

4

8

100

5

8

100

6

10

40

7

11

2

8

12

11


Vekst i oppdrettsnæringen:

Regjeringen har fått på plass et helt nytt system for vekst i oppdrettsnæringen.

Trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst.

Kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen settes ut fra hvor store utfordringer området har med lakselus.

Grønne områder får lov til å vokse. Gule områder fryses, mens røde må kutte i produksjonen.

Du kan lese mer om trafikklyssystemet her.

Se hele forskriften her:

Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 – auksjon av restkapasitet