Historisk arkiv

Lakseauksjon gir milliarder til kystkommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

160 laksekommuner kan dele 2,6 milliarder kroner etter ny vekst i laksenæringen.

- Regjeringen legger til rette for vekst i oppdrettsnæringen. Vi gjennomfører nå en auksjon av nye laksetillatelser, som vil styrke kommuneøkonomien og kunne gi flere arbeidsplasser, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet startet 18. juni en auksjon av nye laksetillatelser. Auksjonen kommer etter at regjeringen innførte det nye trafikklyssystemet, som skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen.

- Auksjonen pågår fortsatt, men har allerede skapt rekordstore inntekter for landets oppdrettskommuner og -fylkeskommuner. Av det som hittil er solgt gjennom auksjonen, vil over 1,8 milliarder kroner fordeles til kommunal sektor gjennom havbruksfondet. I tillegg kommer 750 millioner kroner fra lakseveksten som ble solgt til fastpris i vinter. Dette er en stor, velfortjent belønning for de mange kommunene som i lang tid har gjort en utrolig viktig jobb med å legge til rette for denne framtidsnæringa, sier fiskeriministeren.

Pengene fra lakseveksten går inn i Havbruksfondet. Fondet ble opprettet for at lokalsamfunnene skal få mer igjen for jobben de gjør for å legge til rette for oppdrettsnæringen. Kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet får 80 prosent av inntektene fra salg av lakseveksten, som fordeles gjennom Havbruksfondet.

Det er 13 selskaper som har kjøpt vekst.

- Det er et stort mangfold blant selskapene som så langt har vunnet fram. Det er alt fra store internasjonale konserner, til små, lokaleide oppdrettere. Det foreløpige resultatet reflekterer dagens næringsstruktur på en god måte, og faktisk har de små aktørene relativt sett økt sin andel av produksjonskapasitet. Auksjonen er på mange måter som et godt miniatyrbilde av oppdrettsnæringa: God nærings- og distriktspolitikk i ett, sier fiskeriministeren.  

I auksjonsformen som ble valgt er det alltid en risiko for at ikke alt blir solgt. Det som gjenstår etter denne auksjonen, vil legges ut for salg i en ny auksjon som starter onsdag 20. juni.

Du kan lese mer om dette på Fiskeridirektoratets nettsider.

 

Fakta om auksjonen

Det er så langt solgt 11 879 tonn ny kapasitet gjennom auksjonen, som tilsvarer om lag 77 prosent av alt som er til salgs.

Det er 13 ulike selskap som har kjøpt vekst. De har samlet sett kjøpt vekst for i alt 2,3 milliarder kroner.

Etter at auksjonen har pågått i to dager, gjenstår det 3 480 tonn kapasitet, som vil bli lagt ut for salg onsdag 20. juni.

Tabellen under angir selskapene som så langt har vunnet tillatelseskapasitet, og til hvilken pris.

Produksjonsområde

Budgiver

Antall tonn 

Pris per tonn

1: Svenskegrensen til Jæren

EIDE FJORDBRUK AS

100

132 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

493

132 000

7: Nord-Trøndelag med Bindal

EMILSEN FISK AS

400

226 000

NORSK HAVBRUKSSENTER OPPDRETT AS

265

226 000

8: Helgeland til Bodø

LOVUNDLAKS AS

1 850

252 000

9: Vestfjorden og Vesterålen

BALLANGEN SJØFARM AS

200

232 000

CERMAQ NORWAY AS

2 000

232 000

EIDSFJORD SJØFARM AS

200

232 000

LOFOTEN SJØPRODUKTER AS

53

232 000

10: Andøya til Senja

EIDSFJORD SJØFARM AS

517

164 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

806

164 000

SALMAR FARMING AS

333

164 000

STINGRAY MARINE SOLUTIONS AS

25

164 000

11: Kvaløya til Loppa

EIDSFJORD SJØFARM AS

357

163 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

566

163 000

NRS FINNMARK AS

300

163 000

SALMAR FARMING AS

333

163 000

12: Vest-Finnmark

CERMAQ NORWAY AS

1 200

166 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

832

166 000

NRS FINNMARK AS

400

166 000

SALMAR FARMING AS

333

166 000

13: Øst-Finnmark

SALMAR FARMING AS

316

158 000

Vekst i oppdrettsnæringen

  • Regjeringen har fått på plass et helt nytt system for vekst i oppdrettsnæringen.
  • Trafikklyssystemet skal sikre forvarlig og forutsigbar vekst.
  • Kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen settes ut fra hvor store utfordringer området har med lakselus.
  • Grønne områder får lov til å vokse. Gule områder fryses, mens røde må kutte i produksjonen.
  • Du kan lese mer om trafikklyssystemet her.