Søknadsfrist for unntaksvekst blir 15. august 2023

Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått endringer i trafikklyssystemets bestemmelser om unntak, og forslaget har vært på høring. I lys av høringsinnspillene har departementet nå kommet frem til at det ikke blir gjort endringer i kvalifikasjonsperioden for de som skal søke unntaksvekst i år.

Oppdrettere som ønsker å kvalifisere en lokalitet for unntak skal dokumentere at kriteriene for unntak er oppfylt på lokaliteten for perioden fra og med uke 13 i 2021 til og med uke 12 i 2023. Søknad om unntak sendes til Mattilsynet sammen med nødvendig dokumentasjon på fastsatt skjema.

Fristen for å sende inn dokumentasjon på at kravene er oppfylt er nå fastsatt til 15. august.

FAKTABOKS:

Unntaksvekst i trafikklyssystemet

Trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse.

Oppdrettere som oppfyller strenge lusekrav kan søke om unntak fra trafikklyssystemet, jf produksjonsområdeforskriften § 12.