Staten vant fram i Trafikklyssaken

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Gulating Lagmannsrett har nå kommet med sin dom i Trafikklyssaken. Staten vant på alle punkter.

- Jeg er fornøyd med at staten har vunnet fram med sitt syn, dersom utfallet hadde blitt et annet ville det kunne påvirket mulighetene for vekst. Dette er en viktig bekreftelse på at Trafikklyssystemet står seg. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, men det må skje på en bærekraftig måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Lagmannsretten er kommet til at vedtaket om kapasitetsjustering er en gyldig vedtatt forskrift, og at det ikke foreligger feil ved saksbehandlingen eller annet, som tilsier ugyldighet.

-  Dommen er omfattende, og vi vil nå gå grundig igjennom denne, sier fiskeri- og havminister Skjæran.