Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.09.2016

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sametinget

Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold

Havforskningsinstituttet
Veterinærinstituttet
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Miljødirektoratet

Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune

Bellona
Den norske veterinærforening
Finans Norge
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Greenpeace
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Natur og Ungdom
Nettverk for fjord- og kystkommuner
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norsk Industri
Norsk institutt for naturforskning
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Lakseelver
Norske sjømatbedrifters landsforening
Næringslivets hovedorganisasjon
Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Tekna fiskehelseforeningen
WWF-Norge

Alle innehavere av kommersiell tillatelse til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret og innehavere av tillatelse til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret til utviklingsformål.

 

Følg saken

 • 06.03.2024

  Ny fargelegging i trafikklyssystemet for havbruk

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 21 000 tonn.

 • 02.02.2024

  Tildeling av tillatelser til oppdrett i 2024

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag sender Nærings- og fiskeridepartementet på høring et forslag til forskrift om kapasitetsjustering av tillatelser til lakseoppdrett i 2024.

 • 02.02.2024

  Høring av utkast til forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Dette høringsnotatet gjelder forslag til forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret for tildelingsrunden 2024. Forslaget følger av trafikklyssystemet som regulerer produksjonen i oppdrett, og hovedprinsippene følger tidligere kapasitetsjusteringer.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 15.03.2024

 • 10.07.2023

  Ny mulighet til å kjøpe oppdrettstillatelser

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  I 2022 ble det åpnet opp for salg av nye oppdrettstillatelser. Nå vil regjeringen legge til rette for at tillatelsene til vekst som ikke ble solgt i 2022 kan gå på auksjon til høsten.

 • 30.06.2023

  Søknadsfrist for unntaksvekst blir 15. august 2023

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått endringer i trafikklyssystemets bestemmelser om unntak, og forslaget har vært på høring. I lys av høringsinnspillene har departementet nå kommet frem til at det ikke blir gjort endringer i kvalifikasjonsperioden for de som skal søke unntaksvekst i år.

 • 13.04.2023

  Foreslår nye endringer i unntaksbestemmelsen i trafikklyssystemet i havbruk

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet foreslår nye endringer i trafikklyssystemets bestemmelser om unntak. Som tidligere varslet innebærer dette blant annet endringer i kvalifikasjonsperioden for unntaksvekst.

 • 05.12.2022

  Vurdering av lakseluspåvirkning i produksjonsområdene i 2022

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Ekspertenes vurdering av lakseluspåvirkning fra oppdrett på villfisk i 2022 er klar. Rapportene er oppdatert basert på evalueringen som ble gjennomført i 2021.

 • 06.10.2022

  Ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst på laksetillatelser

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet en ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst på laksetillatelser som tidligere i år ble kjøpt til fastpris.

 • 16.09.2022

  Ny dato for auksjon av oppdrettsløyve

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet flytter auksjonen av nye løyve for oppdrett av laks, aure og regnbogeaure til 12. oktober.

 • 27.07.2022

  Auksjon av laksevekst skjer 27. september

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdretterne kan fra onsdag 27. juli melde seg på til årets auksjon av nye laksetillatelser, som blir holdt 27. september.

 • 07.06.2022

  Fargeleggingen i trafikklyssystemet i havbruk er klar

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på i overkant av 21 000 tonn.

 • 03.05.2022

  Staten vant fram i Trafikklyssaken

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Gulating Lagmannsrett har nå kommet med sin dom i Trafikklyssaken. Staten vant på alle punkter.

 • 24.03.2022

  Innretningen av auksjon av laksetillatelser på høring

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender nå et forslag om innretningen av auksjon av nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret på høring.

 • 17.11.2021

  Regjeringen har fått nye rapporter om hvordan lakselus har påvirket villfisk i 2021

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdrettsnæringen er delt inn i 13 produksjonsområder som styres av et trafikklys. I 2022 skal fargene som regulerer oppdrettsnæringen justeres. Regjeringen har fått rapporter fra styringsgruppen og ekspertgruppen om hvilken påvirkning lakselus har hatt på villfisk i 2021. Disse rapportene med vedlegg offentliggjøres i dag.

 • 15.10.2021

  Havbrukskommunene får 1 milliard kroner

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  I høst utbetales 1 milliard kroner til 140 laksekommuner. Her kan du se hvor mye din kommunene vil få.

 • 18.12.2020

  Vurdering av lakseluspåvirkning i produksjonsområdene i 2020

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Ekspertenes vurdering av lakseluspåvirkning fra oppdrett på villfisk i 2020 er klar.

 • 18.12.2020

  Evaluering av trafikklyssystemet

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Norges forskningsråd har fått i oppdrag å evaluere det vitenskapelige grunnlaget til trafikklyssystemet og indikatoren for lakselus.

 • 29.09.2020

  Store inntekter til laksekommunene

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  2,25 milliarder kroner vil i høst bli utbetalt til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

 • 18.08.2020

  Startskudd for lakseauksjonen

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag starter auksjonen av de nye oppdrettstillatelsene i grønne produksjonsområder.

 • 16.07.2020

  Ny frist for å kjøpe laksevekst

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatministeren utsetter tidsfristene for oppdrettere til å kjøpe vekst og melde seg på til auksjonen av laksevekst.

 • 13.06.2020

  Ingen utsettelse av redusert tillatelseskapasitet etter trafikklyssystemet

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fått en henvendelse om å utsette nedtrekket i tillatelseskapasitet etter trafikklyssystemet for laks, ørret og regnbueørret i produksjonsområdene 4 og 5 til 31. desember i år.

 • 15.05.2020

  Ny dato for auksjon av laksevekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra mandag kan oppdretterne melde seg på til auksjon av nye laksetillatelser.

 • 04.03.2020

  Høring - forslag til forskrift om auksjon av produksjonskapasitet for akvakultur med laks, ørret og regnbueørret

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 15.04.2020

 • 04.03.2020

  Høring om salg av laksetillatelser på auksjon

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender nå et forslag om innretningen av auksjon av nye laksetillatelser på høring.

 • 04.02.2020

  Regjeringen skrur på trafikklyset i havbruksnæringen

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 23 000 tonn.

 • 03.02.2020

  Presseinvitasjon: Fiskeri- og sjømatministeren fargelegger kysten

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Tirsdag 4. februar klokka 12.00 presenterer fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen hvilke farger de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.

 • 19.12.2019

  Trafikklyset kommer etter nyttår

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Beslutningen om hvilke farger de tretten produksjonsområdene for opprett av laks, ørret og regnbueørret får, kommer på nyåret.

 • 24.10.2019

  Vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett på høring

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny forskrift om økning i norsk lakse- og ørretoppdrett sendes nå på høring.

 • 24.10.2019

  Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartement har her på høring utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020. Formålet med forskriften er å fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en miljømessig bærekraftig utvikling og å bidra til verdiskaping på kysten.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 05.12.2019

 • 24.10.2019

  Over 450 millioner til havbrukskommunene

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Over 450 millioner kroner vil nå i høst rulle inn på kontoene til havbrukskommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

 • 11.10.2019

  Sender regler for kutt i produksjonskapasiteten på høring

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Reglene for hvordan oppdrettere i røde soner skal gjennomføre kutt sendes i dag på høring.

 • 13.08.2019

  Foreslår ny inntektsfordeling av Havbruksfondet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet vil sende en justering av inntektsfordelingen av Havbruksfondet på høring.

 • 12.08.2019

  Høring av endring av Havbruksfondet

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Havbruksfondet ble opprettet i 2016, og er mekanismen som bestemmer hvordan oppdrettskommuner og -fylkeskommuners andel av inntekter fra salg av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, skal fordeles. I dette høringsnotatet drøftes mulige endringer av hvilke prinsipper som skal gjelde for å bestemme en lokalitets tilhørighet, når det foretas utbetalinger fra Havbruksfondet.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 23.09.2019

 • 21.05.2019

  Sjøørret og trafikklys

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om lakseluspåvirkning på sjøørret.

 • 10.04.2019

  Vil endre akvakulturloven

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å endre akvakulturloven. Målet med lovforslaget er å tydeliggjøre det juridiske grunnlaget for å kunne pålegge oppdrettere å kutte i lakseproduksjonen av hensyn til miljøet.

 • 22.02.2019

  Ny frist for oppdrettere som søker unntak

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdrettere som oppfyller strenge lusekrav kan søke om unntak fra trafikklyssystemet.

 • 22.02.2019

  Forskrift om endring av produksjonsområdeforskriften

  Forskrift | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. februar 2019 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10 og § 26 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

 • 01.02.2019

  Foreslår endringer i akvakulturloven

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å endre akvakulturloven.

 • 15.01.2019

  Ny rapport om havbruk til havs

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny rapport ser på mulige utfordringer som kan følge med havbruk lengre til havs, og hvordan man effektivt kan håndtere disse.

 • 29.11.2018

  Ny rapport om lakselus

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om effekt av lakselus på villfisk. Rapporten vil være viktig når departementet neste år skal bestemme hvilke områder av landet som får lov til å øke produksjonen av laks.

 • 25.09.2018

  Foreslår strengere regler for bruk av lusemidler

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil forby utslipp av lusemidler ved oppdrettsanlegg.

 • 20.09.2018

  Restauksjonen av laksetillatelser fullført

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har nå fullført siste auksjon av laksetillatelser. Dette var tillatelsene som gjensto etter hovedauksjonen i juni. Med dette er den første tildelingsrunden med det nye trafikklyssystemet avsluttet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik

 • 10.09.2018

  Tidenes utbetaling til laksekommunene

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Over 2,7 milliarder kroner vil i høst rulle inn på kontoene til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

 • 03.09.2018

  Auksjon av laksetillatelser

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Siste rest av nye laksetillatelser legges nå ut for salg.

 • 21.06.2018

  Lakseauksjonen er fullført

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført. 14 oppdrettsselskaper har kjøpt nye laksetillatelser for til sammen 2,9 milliarder kroner.

 • 20.06.2018

  Lakseauksjon gir milliarder til kystkommuner

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  160 laksekommuner kan dele 2,6 milliarder kroner etter ny vekst i laksenæringen.

 • 16.05.2018

  Auksjon av nye tillatelser i juni

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskriftsbestemmelser om hvordan nye laksetillatelser skal tildeles gjennom en åpen auksjon.

 • 08.03.2018

  Vil selge laksetillatelser på auksjon

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å tildele nye laksetillatelser gjennom en åpen auksjon.

 • 02.02.2018

  Stor oppslutning om laksevekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Etter fleire år med liten vekst har regjeringa opna for meir produksjon i laksenæringa. 47 selskap har søkt om vekst, noko som vil gi oppdrettskommunane og fylkeskommunane over 750 millionar kroner.

 • 22.12.2017

  Forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

  Forskrift | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. desember 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 26 og § 33a og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret § 11 og § 12.

 • 22.12.2017

  Nå kan lakseoppdretterne søke om vekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdrettsnæringen får nå tilbud om å vokse. Fristen for å søke er 31. januar 2018.

 • 06.11.2017

  Nytt forslag om laksevekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil gi oppdrettsnæringen mulighet til å vokse. Forslaget kan gi millioninntekter til laksekommunene.

 • 06.11.2017

  Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 08.12.2017

 • 30.10.2017

  Regjeringen skrur på trafikklyset

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn.

 • 29.09.2017

  Nye oppdrettsregler trer i kraft i oktober

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft 15. oktober 2017.

 • 07.07.2017

  Regler for nytt oppdrettssystem er klare

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt endringer i regelverket som skal implementere det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett.

 • 23.05.2017

  Første løypemelding om lusepåvirkning

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt den første vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene.

 • 17.01.2017

  Får drive i to produksjonsområder

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt, og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder.

 • 05.01.2017

  Utsatt frist for tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruk

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sendte 15. desember 2016 ut en tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruksnæringen og fleksibilitet mellom produksjonsområdene.

 • 15.12.2016

  Tilleggshøyring om nytt vekstsystem i havbruk

  Nyheit | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag ut ei tilleggshøyring om nytt vekstsystem i havbruksnæringa og fleksibilitet mellom produksjonsområde.

 • 15.12.2016

  Høringsbrev om fleksibilitet produksjonsområder

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  NB! Utsatt høringsfrist fra 06.01.2017 til 10.01.2017

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.01.2017

 • 24.06.2016

  Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 21.09.2016

 • 24.06.2016

  Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring forslag til nytt regelverk for å implementere vekstsystemet som ble foreslått i stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. Vekst skal styres gjennom en handlingsregel, miljøindikatorer og inndeling i produksjonsområder.

 • 01.06.2016

  Nye regler for landbasert oppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har nå gjort nødvendige endringer i reglene slik at tillatelser til landbasert oppdrett kan tildeles løpende og uten at det tas vederlag, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 • 13.01.2016

  Vil ha fortgang i teknologiutvikling

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg vil at flere oppdrettere skal satse på ny teknologi.

 • 18.12.2015

  Forslag til produksjonsområder i norsk lakse- og ørretoppdrett

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  Forslag til produksjonsområder.

 • 18.12.2015

  Oppdatert rapport om produksjonsområder

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Havforskningsinstituttet har lagt til vurderinger av avgrensninger ut mot åpent hav og innover mot fjordene og mulige geografiske unntak. Det er også gjennomført ytterligere modellkjøringer for å teste effekten av flere lokaliteter med dagens struktur samt en totalt løsrevet geografisk struktur.

 • 11.12.2015

  Enklere med landbasert oppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag som åpner for løpende og vederlagsfri tildeling av tillatelser til landbasert oppdrett med laksefisk. Samtidig forenkles regelverket ved at det blir tillatt å produsere såkalt postsmolt uten å søke om dispensasjon.

 • 11.12.2015

  Høring - forslag til regelverksendringer for regulering av landbasert oppdrett

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 22.01.2016

 • 10.12.2015

  Høring - forslag til innretning på havbruksfondet

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 18.02.2016

 • 10.12.2015

  Mer til kommunene fra lakseoppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Havbruksfondet skal sikre at kommunene med oppdrettsvirksomhet skal få mer igjen for den viktige jobben de gjør med tilrettelegging for oppdrettsnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • 05.11.2015

  Rapport om produksjonsområder

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Havforskningsinstituttet har levert rapport om inndeling av kysten i produksjonsområder.

 • 12.10.2015

  Ønsker innspill om havbruksfond

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Invitasjon til innspill om havbruksfond for fordeling av vederlag for konsesjoner til oppdrett av laks

 • 20.03.2015

  Meld. St. 16 (2014-2015) - Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

  Melding til Stortinget | Nærings- og fiskeridepartementet

  Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen.

  Følg meldingen på Stortinget

 • 20.03.2015

  Bærekraftig og forutsigbar vekst for laks

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil innføre et helt nytt system for regulering av vekst i oppdrettsnæringen. Dette sikrer miljømessig bærekraft og forutsigbarhet.

 • 20.03.2015

  Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  En vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser.

 • 19.03.2015

  Nett-TV: Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen

  Artikkel | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte 20. mars 2015 stortingsmeldingen om forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Se sendingen i opptak her:

 • 19.03.2015

  Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringa

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer pressa til presentasjon av stortingsmeldinga om føreseieleg og berekraftig vekst i havbruksnæringa.

 • 15.01.2015

  Aspaker fikk rapport om landbasert oppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  En arbeidsgruppe foreslår at det lages en egen type tillatelse for landbasert oppdrett som skal kunne gis uten vederlag og uten antallsbegrensning.

 • 24.11.2014

  Høring – melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.01.2015

 • 07.11.2014

  Lanserer handlingsregel som alternativ for forutsigbar og bærekraftig oppdrettsvekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen ønsker å utvikle oppdrettsnæringen og sender på høring forslag til hvordan forutsigbar vekst og bærekraft i langt større grad enn tidligere blir sett i sammenheng.

 • 23.10.2014

  Skal vurdere landbasert oppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal se om det skal være samme regelverk for landbasert oppdrett som for de tradisjonelle sjøanleggene.

 • 19.08.2014

  Andre innspelmøte om melding til Stortinget om havbruksnæringa

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til det andre innspelmøte om ny melding til Stortinget om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst i havbruksnæringa. Møtet skal haldast i Bergen.

 • 14.05.2014

  Innspelmøte om melding til Stortinget – vekst i havbruksnæringa

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  -Eg ønskjer innspel om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Ho inviterer til innspelmøte i Bodø 27. mai kl. 13.00 -16.30 på Universitet i Nordland.

 • 01.04.2014

  Regjeringen vil sikre vekst og konkurransekraft i havbruk

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. - Forutsigbar vekst i næringen, som også tar hensyn til miljøutfordringene, vil styrke norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser langs kysten, sier statsminister Erna Solberg.