Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.09.2016

Følg saken Stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen