Historisk arkiv

Lanserer handlingsregel som alternativ for forutsigbar og bærekraftig oppdrettsvekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen ønsker å utvikle oppdrettsnæringen og sender på høring forslag til hvordan forutsigbar vekst og bærekraft i langt større grad enn tidligere blir sett i sammenheng.I høringsnotatet presenterer regjeringen tre alternative modeller for fremtidig vekst. En videreføring av dagens system med tildelingsrunder, en årlig prosentvis vekst og innføring av handlingsregel basert på miljøindikatorer.
 
- Handlingsregelen representerer en helt ny måte å knytte vekst til hva som er bærekraftig forsvarlig i et område.  Handlingsreglen er som et trafikklys. Lyser det grønt, kan vekst tillates. Gult lys betyr status quo, mens ved rødt lys må kapasiteten reduseres. Dette vil gi forutsigbarhet for den enkelte oppdretter og samtidig motivere aktørene til å redusere graden av miljøpåvirkning i eget produksjonsområde, sier Aspaker, og viser til at modellen deler opp kysten i soner tilpasset regionale forutsetninger.

Høringen inngår i arbeidet med stortingsmeldingen om forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Det tas sikte på å legge frem meldingen til Stortinget slik at Stortinget kan behandle den i løpet av våren 2015.

- Modellen for fremtidig vekst skal være forankret i Stortinget. Jeg er svært opptatt av å gi næringen forutsigbare rammebetingelser som står seg over tid, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Høringsfrist er 10. januar 2015.