Høring – melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2015

Følg saken Stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen