Høring – melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2015

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sametinget

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Rogaland

Fiskeridirektoratet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Kystverket

Norges vassdrags- og energidirektorat

Havforskningsinstituttet

Veterinærinstituttet

Norsk institutt for naturforskning


Aust-Agder fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Bellona

Den norske veterinærforening

Finans Norge

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Greenpeace

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Natur og Ungdom

Nettverk for fjord- og kystkommuner

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringslivets hovedorganisasjon

Tekna fiskehelseforeningen

WWF-Norge


 

Følg saken Stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen