Høringer

Høring – melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2015

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sametinget

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Rogaland

Fiskeridirektoratet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Kystverket

Norges vassdrags- og energidirektorat

Havforskningsinstituttet

Veterinærinstituttet

Norsk institutt for naturforskning


Aust-Agder fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Bellona

Den norske veterinærforening

Finans Norge

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Greenpeace

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Natur og Ungdom

Nettverk for fjord- og kystkommuner

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringslivets hovedorganisasjon

Tekna fiskehelseforeningen

WWF-Norge


 

Følg saken

 • Vurdering av lakseluspåvirkning i produksjonsområdene i 2022

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Ekspertenes vurdering av lakseluspåvirkning fra oppdrett på villfisk i 2022 er klar. Rapportene er oppdatert basert på evalueringen som ble gjennomført i 2021.

 • Ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst på laksetillatelser

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet en ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst på laksetillatelser som tidligere i år ble kjøpt til fastpris.

 • Ny dato for auksjon av oppdrettsløyve

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet flytter auksjonen av nye løyve for oppdrett av laks, aure og regnbogeaure til 12. oktober.

 • Auksjon av laksevekst skjer 27. september

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdretterne kan fra onsdag 27. juli melde seg på til årets auksjon av nye laksetillatelser, som blir holdt 27. september.

 • Fargeleggingen i trafikklyssystemet i havbruk er klar

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på i overkant av 21 000 tonn.

 • Staten vant fram i Trafikklyssaken

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Gulating Lagmannsrett har nå kommet med sin dom i Trafikklyssaken. Staten vant på alle punkter.

 • Innretningen av auksjon av laksetillatelser på høring

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender nå et forslag om innretningen av auksjon av nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret på høring.

 • Regjeringen har fått nye rapporter om hvordan lakselus har påvirket villfisk i 2021

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdrettsnæringen er delt inn i 13 produksjonsområder som styres av et trafikklys. I 2022 skal fargene som regulerer oppdrettsnæringen justeres. Regjeringen har fått rapporter fra styringsgruppen og ekspertgruppen om hvilken påvirkning lakselus har hatt på villfisk i 2021. Disse rapportene med vedlegg offentliggjøres i dag.

 • Havbrukskommunene får 1 milliard kroner

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  I høst utbetales 1 milliard kroner til 140 laksekommuner. Her kan du se hvor mye din kommunene vil få.

 • Vurdering av lakseluspåvirkning i produksjonsområdene i 2020

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Ekspertenes vurdering av lakseluspåvirkning fra oppdrett på villfisk i 2020 er klar.

 • Evaluering av trafikklyssystemet

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Norges forskningsråd har fått i oppdrag å evaluere det vitenskapelige grunnlaget til trafikklyssystemet og indikatoren for lakselus.

 • Store inntekter til laksekommunene

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  2,25 milliarder kroner vil i høst bli utbetalt til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

 • Startskudd for lakseauksjonen

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag starter auksjonen av de nye oppdrettstillatelsene i grønne produksjonsområder.

 • Ny frist for å kjøpe laksevekst

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatministeren utsetter tidsfristene for oppdrettere til å kjøpe vekst og melde seg på til auksjonen av laksevekst.

 • Ingen utsettelse av redusert tillatelseskapasitet etter trafikklyssystemet

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fått en henvendelse om å utsette nedtrekket i tillatelseskapasitet etter trafikklyssystemet for laks, ørret og regnbueørret i produksjonsområdene 4 og 5 til 31. desember i år.

 • Ny dato for auksjon av laksevekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra mandag kan oppdretterne melde seg på til auksjon av nye laksetillatelser.

 • Høring - forslag til forskrift om auksjon av produksjonskapasitet for akvakultur med laks, ørret og regnbueørret

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 15.04.2020

 • Høring om salg av laksetillatelser på auksjon

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender nå et forslag om innretningen av auksjon av nye laksetillatelser på høring.

 • Regjeringen skrur på trafikklyset i havbruksnæringen

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 23 000 tonn.

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og sjømatministeren fargelegger kysten

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Tirsdag 4. februar klokka 12.00 presenterer fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen hvilke farger de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.

 • Trafikklyset kommer etter nyttår

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Beslutningen om hvilke farger de tretten produksjonsområdene for opprett av laks, ørret og regnbueørret får, kommer på nyåret.

 • Vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett på høring

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny forskrift om økning i norsk lakse- og ørretoppdrett sendes nå på høring.

 • Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartement har her på høring utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020. Formålet med forskriften er å fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en miljømessig bærekraftig utvikling og å bidra til verdiskaping på kysten.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 05.12.2019

 • Over 450 millioner til havbrukskommunene

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Over 450 millioner kroner vil nå i høst rulle inn på kontoene til havbrukskommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

 • Sender regler for kutt i produksjonskapasiteten på høring

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Reglene for hvordan oppdrettere i røde soner skal gjennomføre kutt sendes i dag på høring.

 • Foreslår ny inntektsfordeling av Havbruksfondet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet vil sende en justering av inntektsfordelingen av Havbruksfondet på høring.

 • Høring av endring av Havbruksfondet

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Havbruksfondet ble opprettet i 2016, og er mekanismen som bestemmer hvordan oppdrettskommuner og -fylkeskommuners andel av inntekter fra salg av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, skal fordeles. I dette høringsnotatet drøftes mulige endringer av hvilke prinsipper som skal gjelde for å bestemme en lokalitets tilhørighet, når det foretas utbetalinger fra Havbruksfondet.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 23.09.2019

 • Sjøørret og trafikklys

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om lakseluspåvirkning på sjøørret.

 • Vil endre akvakulturloven

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å endre akvakulturloven. Målet med lovforslaget er å tydeliggjøre det juridiske grunnlaget for å kunne pålegge oppdrettere å kutte i lakseproduksjonen av hensyn til miljøet.

 • Ny frist for oppdrettere som søker unntak

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdrettere som oppfyller strenge lusekrav kan søke om unntak fra trafikklyssystemet.

 • Forskrift om endring av produksjonsområdeforskriften

  Forskrift | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. februar 2019 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10 og § 26 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

 • Foreslår endringer i akvakulturloven

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å endre akvakulturloven.

 • Ny rapport om havbruk til havs

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny rapport ser på mulige utfordringer som kan følge med havbruk lengre til havs, og hvordan man effektivt kan håndtere disse.

 • Ny rapport om lakselus

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om effekt av lakselus på villfisk. Rapporten vil være viktig når departementet neste år skal bestemme hvilke områder av landet som får lov til å øke produksjonen av laks.

 • Foreslår strengere regler for bruk av lusemidler

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil forby utslipp av lusemidler ved oppdrettsanlegg.

 • Restauksjonen av laksetillatelser fullført

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har nå fullført siste auksjon av laksetillatelser. Dette var tillatelsene som gjensto etter hovedauksjonen i juni. Med dette er den første tildelingsrunden med det nye trafikklyssystemet avsluttet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik

 • Tidenes utbetaling til laksekommunene

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Over 2,7 milliarder kroner vil i høst rulle inn på kontoene til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

 • Auksjon av laksetillatelser

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Siste rest av nye laksetillatelser legges nå ut for salg.

 • Lakseauksjonen er fullført

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført. 14 oppdrettsselskaper har kjøpt nye laksetillatelser for til sammen 2,9 milliarder kroner.

 • Lakseauksjon gir milliarder til kystkommuner

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  160 laksekommuner kan dele 2,6 milliarder kroner etter ny vekst i laksenæringen.

 • Auksjon av nye tillatelser i juni

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskriftsbestemmelser om hvordan nye laksetillatelser skal tildeles gjennom en åpen auksjon.

 • Vil selge laksetillatelser på auksjon

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å tildele nye laksetillatelser gjennom en åpen auksjon.

 • Stor oppslutning om laksevekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Etter fleire år med liten vekst har regjeringa opna for meir produksjon i laksenæringa. 47 selskap har søkt om vekst, noko som vil gi oppdrettskommunane og fylkeskommunane over 750 millionar kroner.

 • Forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

  Forskrift | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. desember 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 26 og § 33a og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret § 11 og § 12.

 • Nå kan lakseoppdretterne søke om vekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdrettsnæringen får nå tilbud om å vokse. Fristen for å søke er 31. januar 2018.

 • Nytt forslag om laksevekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil gi oppdrettsnæringen mulighet til å vokse. Forslaget kan gi millioninntekter til laksekommunene.

 • Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 08.12.2017

 • Regjeringen skrur på trafikklyset

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn.

 • Nye oppdrettsregler trer i kraft i oktober

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft 15. oktober 2017.

 • Regler for nytt oppdrettssystem er klare

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt endringer i regelverket som skal implementere det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett.

 • Første løypemelding om lusepåvirkning

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt den første vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene.

 • Får drive i to produksjonsområder

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt, og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder.

 • Utsatt frist for tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruk

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sendte 15. desember 2016 ut en tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruksnæringen og fleksibilitet mellom produksjonsområdene.

 • Tilleggshøyring om nytt vekstsystem i havbruk

  Nyheit | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag ut ei tilleggshøyring om nytt vekstsystem i havbruksnæringa og fleksibilitet mellom produksjonsområde.

 • Høringsbrev om fleksibilitet produksjonsområder

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  NB! Utsatt høringsfrist fra 06.01.2017 til 10.01.2017

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.01.2017

 • Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 21.09.2016

 • Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring forslag til nytt regelverk for å implementere vekstsystemet som ble foreslått i stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. Vekst skal styres gjennom en handlingsregel, miljøindikatorer og inndeling i produksjonsområder.

 • Nye regler for landbasert oppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har nå gjort nødvendige endringer i reglene slik at tillatelser til landbasert oppdrett kan tildeles løpende og uten at det tas vederlag, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 • Vil ha fortgang i teknologiutvikling

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg vil at flere oppdrettere skal satse på ny teknologi.

 • Forslag til produksjonsområder i norsk lakse- og ørretoppdrett

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  Forslag til produksjonsområder.

 • Oppdatert rapport om produksjonsområder

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Havforskningsinstituttet har lagt til vurderinger av avgrensninger ut mot åpent hav og innover mot fjordene og mulige geografiske unntak. Det er også gjennomført ytterligere modellkjøringer for å teste effekten av flere lokaliteter med dagens struktur samt en totalt løsrevet geografisk struktur.

 • Enklere med landbasert oppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag som åpner for løpende og vederlagsfri tildeling av tillatelser til landbasert oppdrett med laksefisk. Samtidig forenkles regelverket ved at det blir tillatt å produsere såkalt postsmolt uten å søke om dispensasjon.

 • Høring - forslag til regelverksendringer for regulering av landbasert oppdrett

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 22.01.2016

 • Høring - forslag til innretning på havbruksfondet

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 18.02.2016

 • Mer til kommunene fra lakseoppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Havbruksfondet skal sikre at kommunene med oppdrettsvirksomhet skal få mer igjen for den viktige jobben de gjør med tilrettelegging for oppdrettsnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Rapport om produksjonsområder

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Havforskningsinstituttet har levert rapport om inndeling av kysten i produksjonsområder.

 • Ønsker innspill om havbruksfond

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Invitasjon til innspill om havbruksfond for fordeling av vederlag for konsesjoner til oppdrett av laks

 • Meld. St. 16 (2014-2015) - Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

  Melding til Stortinget | Nærings- og fiskeridepartementet

  Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen.

  Følg meldingen på Stortinget

 • Bærekraftig og forutsigbar vekst for laks

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil innføre et helt nytt system for regulering av vekst i oppdrettsnæringen. Dette sikrer miljømessig bærekraft og forutsigbarhet.

 • Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  En vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser.

 • Nett-TV: Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen

  Artikkel | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte 20. mars 2015 stortingsmeldingen om forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Se sendingen i opptak her:

 • Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringa

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer pressa til presentasjon av stortingsmeldinga om føreseieleg og berekraftig vekst i havbruksnæringa.

 • Aspaker fikk rapport om landbasert oppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  En arbeidsgruppe foreslår at det lages en egen type tillatelse for landbasert oppdrett som skal kunne gis uten vederlag og uten antallsbegrensning.

 • Høring – melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.01.2015

 • Lanserer handlingsregel som alternativ for forutsigbar og bærekraftig oppdrettsvekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen ønsker å utvikle oppdrettsnæringen og sender på høring forslag til hvordan forutsigbar vekst og bærekraft i langt større grad enn tidligere blir sett i sammenheng.

 • Skal vurdere landbasert oppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal se om det skal være samme regelverk for landbasert oppdrett som for de tradisjonelle sjøanleggene.

 • Andre innspelmøte om melding til Stortinget om havbruksnæringa

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til det andre innspelmøte om ny melding til Stortinget om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst i havbruksnæringa. Møtet skal haldast i Bergen.

 • Innspelmøte om melding til Stortinget – vekst i havbruksnæringa

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  -Eg ønskjer innspel om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Ho inviterer til innspelmøte i Bodø 27. mai kl. 13.00 -16.30 på Universitet i Nordland.

 • Regjeringen vil sikre vekst og konkurransekraft i havbruk

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. - Forutsigbar vekst i næringen, som også tar hensyn til miljøutfordringene, vil styrke norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser langs kysten, sier statsminister Erna Solberg.