Høring - forslag til innretning på havbruksfondet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.02.2016

Følg saken Stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen