Historisk arkiv

Store inntekter til laksekommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

2,25 milliarder kroner vil i høst bli utbetalt til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

– Landets oppdrettskommuner gjør en viktig jobb med å legge til rette for oppdrettsnæringen. I 2020 og 2021 vil kommunene få en rekordstor belønning for innsatsen. Nå er det klart hvordan første del av utbetalingen vil fordeles, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

140 kommuner og 7 fylkeskommuner kan dele 2,25 milliarder kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort i dag.
Du kan lese oversikten her

Penger fra laksesalg

Inntekter til kommunene fra oppdrettsnæringen fordeles gjennom et havbruksfond. Fondet ble opprettet for at kommunene og fylkene som legger til rette for havbruksnæringen skal få en belønning.

Innbetaling til Havbruksfondet kommer fra tildelinger av vekst i oppdrettsnæringen. I 2018 fikk fikk kommunene omtrent 2,8 milliarder kroner. I 2019 fikk de utbetalt omtrent 450 millioner kroner.

Stortinget har bestemt at kommunene skal få en fast sum til fordeling i år og neste år. I år blir det utbetalt 2,25 milliarder kroner, og i 2021 blir det utbetalt 1 milliard kroner.

– Kommunesektoren vil få mer utbetalt i kroner og øre i år og til neste år, sammenlignet med perioden 2018-2019. Jeg vil derfor si at kommunene kommer svært godt ut,  sier Ingebrigtsen.

Anslag for hvor mye hver enkelt kommune får utbetalt i 2020/21 finner du her

– Det er viktig at kommuner får direkte økonomiske fordeler med å legge til rette for en viktig næring i distriktene. I tillegg ser jeg at mange kommuner bruker disse ekstrainntektene til å legge til rette for nye bedrifter, og økt verdiskaping i sine lokalsamfunn. Dette bidrar til å utvikle kystsamfunnene våre og skape nye jobber i Distrikts-Norge, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Ny produksjonsavgift fra 2022

Fra 2022 vil kommunene få 40 prosent av salgsinntektene fra ny kapasitet, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift som vil ligge på rundt 500 millioner kroner årlig.

– Kommunene vil få mer stabile og forutsigbare inntekter. Hittil har det vært høyst varierende hvor mye kommunene har fått. Med produksjonsavgiften svarer vi opp et mangeårig ønske fra oppdrettskommunene, sier Ingebrigtsen

Inntekter til kommuner og staten

Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen.

– Mer havbruk vil bidra til økt matproduksjon og ytterligere inntekter til kommunene og staten. Dette vil gi kommunene store inntekter, samtidig som vi ikke må glemme at mange av de viktigste velferdstjenestene i landet finansieres av statskassen. Alle som benytter seg av velferdstjenester i landet vårt, er tjent med at også statskassen får tilført nye inntekter, sier Ingebrigtsen.

Fakta: Inntekter til havbrukskommunene fra oppdrettsnæringen

  • For å drive oppdrett av laks og regnbueørret kreves det tillatelse. Nye tillatelser tildeles fra staten mot vederlag. Tidligere har det variert om kommunene har fått noe av inntektene, og hvor stor andel de i så fall har fått.
  • Havbruksfondet ble opprettet i 2016. -Inntektene til havbruksfondet kommer fra innbetalinger fra oppdrettsaktørene som kjøper vekst, samt fra en avgift på årlig produksjon. Tilbud på vekst er styrt av trafikklyssystemet.
  • Havbruksfondet fordeler kommunesektorens andel av inntekter fra næringen. I 2016-2019 fikk kommunesektoren 80 prosent av salgsinntektene.
  • Stortinget har bestemt at kommunene får til fordeling en fast sum i 2020 og 2021. I 2020 blir det utbetalt 2,25 milliarder kroner, og i 2021 blir det utbetalt 1 milliard kroner.
  • Kommunene vil fra og med 2022 få 40 prosent av salgsinntektene. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift. Avgiftssatsen er satt til 40 øre per kilo laks, og er anslått å gi kommunene inntekter på rundt 500 millioner kroner årlig.
  • Inntektene fra Havbruksfondet gir et betydelig tilskudd til kommuneøkonomien for mange oppdrettskommuner. Dette er ekstra inntekter på toppen av ordinære tilskudd og som disponeres fritt.

Figur: Kommunale inntekter fra oppdrettsnæringen

Figur: Kommunale inntekter fra oppdrettsnæringen

Fra 2022 viser søylene anslåtte inntekter fra produksjonsavgiften. I tillegg kommer 40 prosent av salgs- og auksjonsinntekter.