Meld. St. 16 (2014-2015)

Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen.

Les dokumentet

Følg saken Stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen

 • Pressemelding

  Restauksjonen av laksetillatelser fullført

  - Vi har nå fullført siste auksjon av laksetillatelser. Dette var tillatelsene som gjensto etter hovedauksjonen i juni. Med dette er den første tildelingsrunden med det nye trafikklyssystemet avsluttet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Tidenes utbetaling til laksekommunene

  Over 2,7 milliarder kroner vil i høst rulle inn på kontoene til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Auksjon av laksetillatelser

  Siste rest av nye laksetillatelser legges nå ut for salg.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Lakseauksjonen er fullført

  Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført. 14 oppdrettsselskaper har kjøpt nye laksetillatelser for til sammen 2,9 milliarder kroner.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Lakseauksjon gir milliarder til kystkommuner

  160 laksekommuner kan dele 2,6 milliarder kroner etter ny vekst i laksenæringen.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Auksjon av nye tillatelser i juni

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskriftsbestemmelser om hvordan nye laksetillatelser skal tildeles gjennom en åpen auksjon.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Vil selge laksetillatelser på auksjon

  Regjeringen foreslår å tildele nye laksetillatelser gjennom en åpen auksjon.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Stor oppslutning om laksevekst

  Etter fleire år med liten vekst har regjeringa opna for meir produksjon i laksenæringa. 47 selskap har søkt om vekst, noko som vil gi oppdrettskommunane og fylkeskommunane over 750 millionar kroner.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Forskrift

  Forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. desember 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 26 og § 33a og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret § 11 og § 12.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Nå kan lakseoppdretterne søke om vekst

  Oppdrettsnæringen får nå tilbud om å vokse. Fristen for å søke er 31. januar 2018.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Nytt forslag om laksevekst

  Regjeringen vil gi oppdrettsnæringen mulighet til å vokse. Forslaget kan gi millioninntekter til laksekommunene.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Høring

  Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 08.12.2017

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Regjeringen skrur på trafikklyset

  Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Nye oppdrettsregler trer i kraft i oktober

  Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft 15. oktober 2017.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Regler for nytt oppdrettssystem er klare

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt endringer i regelverket som skal implementere det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Første løypemelding om lusepåvirkning

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt den første vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Får drive i to produksjonsområder

  Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt, og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nyhet

  Utsatt frist for tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruk

  Nærings- og fiskeridepartementet sendte 15. desember 2016 ut en tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruksnæringen og fleksibilitet mellom produksjonsområdene.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nyheit

  Tilleggshøyring om nytt vekstsystem i havbruk

  Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag ut ei tilleggshøyring om nytt vekstsystem i havbruksnæringa og fleksibilitet mellom produksjonsområde.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Høring

  Høringsbrev om fleksibilitet produksjonsområder

  NB! Utsatt høringsfrist fra 06.01.2017 til 10.01.2017

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.01.2017

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Høring

  Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 21.09.2016

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring forslag til nytt regelverk for å implementere vekstsystemet som ble foreslått i stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. Vekst skal styres gjennom en handlingsregel, miljøindikatorer og inndeling i produksjonsområder.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Nye regler for landbasert oppdrett

  - Vi har nå gjort nødvendige endringer i reglene slik at tillatelser til landbasert oppdrett kan tildeles løpende og uten at det tas vederlag, sier fiskeriminister Per Sandberg.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Vil ha fortgang i teknologiutvikling

  Fiskeriminister Per Sandberg vil at flere oppdrettere skal satse på ny teknologi.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Rapport

  Forslag til produksjonsområder i norsk lakse- og ørretoppdrett

  Forslag til produksjonsområder.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nyhet

  Oppdatert rapport om produksjonsområder

  Havforskningsinstituttet har lagt til vurderinger av avgrensninger ut mot åpent hav og innover mot fjordene og mulige geografiske unntak. Det er også gjennomført ytterligere modellkjøringer for å teste effekten av flere lokaliteter med dagens struktur samt en totalt løsrevet geografisk struktur.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Enklere med landbasert oppdrett

  Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag som åpner for løpende og vederlagsfri tildeling av tillatelser til landbasert oppdrett med laksefisk. Samtidig forenkles regelverket ved at det blir tillatt å produsere såkalt postsmolt uten å søke om dispensasjon.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Høring

  Høring - forslag til regelverksendringer for regulering av landbasert oppdrett

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 22.01.2016

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Høring

  Høring - forslag til innretning på havbruksfondet

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 18.02.2016

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Mer til kommunene fra lakseoppdrett

  - Havbruksfondet skal sikre at kommunene med oppdrettsvirksomhet skal få mer igjen for den viktige jobben de gjør med tilrettelegging for oppdrettsnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nyhet

  Rapport om produksjonsområder

  Havforskningsinstituttet har levert rapport om inndeling av kysten i produksjonsområder.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nyhet

  Ønsker innspill om havbruksfond

  Invitasjon til innspill om havbruksfond for fordeling av vederlag for konsesjoner til oppdrett av laks

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Melding til Stortinget

  Meld. St. 16 (2014-2015) - Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

  Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Bærekraftig og forutsigbar vekst for laks

  Regjeringen vil innføre et helt nytt system for regulering av vekst i oppdrettsnæringen. Dette sikrer miljømessig bærekraft og forutsigbarhet.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Rapport

  Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen

  En vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Artikkel

  Nett-TV: Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte 20. mars 2015 stortingsmeldingen om forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Se sendingen i opptak her:

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringa

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer pressa til presentasjon av stortingsmeldinga om føreseieleg og berekraftig vekst i havbruksnæringa.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Aspaker fikk rapport om landbasert oppdrett

  En arbeidsgruppe foreslår at det lages en egen type tillatelse for landbasert oppdrett som skal kunne gis uten vederlag og uten antallsbegrensning.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Høring

  Høring – melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.01.2015

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Lanserer handlingsregel som alternativ for forutsigbar og bærekraftig oppdrettsvekst

  Regjeringen ønsker å utvikle oppdrettsnæringen og sender på høring forslag til hvordan forutsigbar vekst og bærekraft i langt større grad enn tidligere blir sett i sammenheng.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Skal vurdere landbasert oppdrett

  Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal se om det skal være samme regelverk for landbasert oppdrett som for de tradisjonelle sjøanleggene.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Andre innspelmøte om melding til Stortinget om havbruksnæringa

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til det andre innspelmøte om ny melding til Stortinget om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst i havbruksnæringa. Møtet skal haldast i Bergen.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Innspelmøte om melding til Stortinget – vekst i havbruksnæringa

  -Eg ønskjer innspel om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Ho inviterer til innspelmøte i Bodø 27. mai kl. 13.00 -16.30 på Universitet i Nordland.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Regjeringen vil sikre vekst og konkurransekraft i havbruk

  Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. - Forutsigbar vekst i næringen, som også tar hensyn til miljøutfordringene, vil styrke norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser langs kysten, sier statsminister Erna Solberg.

  Nærings- og fiskeridepartementet