Historisk arkiv

Ny frist for oppdrettere som søker unntak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Oppdrettere som oppfyller strenge lusekrav kan søke om unntak fra trafikklyssystemet.

Trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse. Oppdrettere som oppfyller strenge lusekrav kan søke om unntak fra trafikklyssystemet.

Fristen for å sende inn dokumentasjon på at kravene er oppfylt er nå utsatt fra 1. mars til 5. april.

Oppdrettere trenger ikke å dokumentere at kriteriene for unntak er oppfylt for perioden 1. til 5. april 2019.  

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet vil i god tid før fristen publisere skjema og veiledningsmateriell. Her vil det også komme informasjon om videre saksgang frem mot ny fargelegging av kysten (kapasitetsjustering) 2019/2020.