Historisk arkiv

Foreslår endringer i akvakulturloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å endre akvakulturloven.

Høsten 2017 innførte regjeringen trafikklyssystemet. Landet ble delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen på sonene avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse. 

- Trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Fra neste år blir det aktuelt å kutte i røde soner, det vil si produksjonsområder der miljøtilstanden ikke er akseptabel. Vi mener vi allerede har tilstrekkelig hjemmel, men lovforslaget vil fremheve det juridiske grunnlaget for å gjennomføre slike tiltak, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på forkortet høring et forslag om å endre akvakulturloven. Forslaget sendes på forkortet høring i tre uker og høringsnotat er tilgjengelig her.  

Høringsinnspill mottas frem til 22. februar 2019.