Historisk arkiv

Nye regler for landbasert oppdrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Vi har nå gjort nødvendige endringer i reglene slik at tillatelser til landbasert oppdrett kan tildeles løpende og uten at det tas vederlag, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Endringene styrker næringens konkurransekraft gjennom at rammebetingelsene for landbasert oppdrett blir mer likt med tradisjonelt merdbasert oppdrett og rammebetingelser i andre land.

- Stadig flere land viser interesse for utvikling av landbasert oppdrett av laks. Det må legges til rette for at mest mulig innovasjon skjer i Norge. Norsk næring må få best mulig vilkår for å være konkurransedyktige. Landbasert teknologi kan på lik måte som annen oppdrettsteknologi bli en viktig eksport fra Norge fremover, sier Sandberg.

- Det fremdeles en lang vei å gå før landbasert oppdrett vil komme opp i et stort produksjonsvolum. Verken landbaserte oppdrettsanlegg eller lukkede anlegg i sjø vil være løsningen på alt, men det kan være løsningen på noe, sier Sandberg.

Oppdrett av stor smolt opp til 1 kg vil man nå kunne gjøre innenfor de ordinære tillatelsene til landbasert oppdrett.