Høring - forslag til regelverksendringer for regulering av landbasert oppdrett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.01.2016

Følg saken Stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen