Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av endring av Havbruksfondet

Havbruksfondet ble opprettet i 2016, og er mekanismen som bestemmer hvordan oppdrettskommuner og -fylkeskommuners andel av inntekter fra salg av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, skal fordeles. I dette høringsnotatet drøftes mulige endringer av hvilke prinsipper som skal gjelde for å bestemme en lokalitets tilhørighet, når det foretas utbetalinger fra Havbruksfondet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.09.2019

Vår ref.: 19/4562

Høringsbrev.pdf

Fiskeridirektoratet

Kommunesektorens organisasjon

Nettverk fjord- og kystkommuner

Norsk Industri

Regelrådet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Til toppen