Historisk arkiv

Nyheter

Rapport om oppdrett av nye arter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge har et unikt utgangspunkt for å oppdrette nye arter, viser en ny rapport.

Nesvik og daglig leder i Atlanterhavsparken ser på kråkebolle.
Daglig leder Tor Erik Standal i Atlanterhavsparken viser fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik en kråkebolle.

– Norge er store på oppdrett av laks og ørret. Vi kan produsere mye mer mat fra havet enn vi gjør i dag, og i fremtiden tror jeg vi vil utnytte flere arter, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å hente inn mer kunnskap om nye arter i oppdrett. Utredningen viser at Norge har et unikt utgangspunkt for å utvikle nye oppdrettsarter, men at det også finnes noen begrensninger.

Rapporten er skrevet av Akvaplan Niva. Du kan lese rapporten her: Kunnskapsgrunnlag for nye arter i oppdrett

Mange forsøk

Det har vært flere forsøk på å oppdrette flere arter enn laks og ørret. En del av disse artene, som kveite, blåskjell og røye, oppdrettes nå i mindre skala. De siste årene har vi sett en voksende interesse for oppdrett av tang og tare.

For mange arter har det vært vanskelig å få tilstrekkelig lønnsomhet.

– Nye arter krever ny kunnskap i forvaltning og næring. Rapporten vi nå har fått kan hjelpe oss med å ta riktige grep, sier Nesvik.

Ønsker debatt

Rapporten vurderer 30 aktuelle oppdrettsarter for Norge, og drøfter strategier for hvordan satse på og legge til rette for oppdrett av andre arter enn laks og ørret i Norge.

- Jeg håper rapporten kan gi grobunn for en god debatt om strategier og tiltak for nye oppdrettsarter, sier Nesvik.

Noen av konklusjonene i rapporten:

  • Flere arter har nådd kommersiell fase (kveite, blåskjell, røye og rognkjeks).
  • Flere arter er under oppskalering til kommersiell skala (flekksteinbit, torsk og sukkertare).
  • Det er opparbeidet en betydelig kunnskap om marine arter som gir Norge de beste forutsetninger for å lykkes.
  • Det er kommet ny teknologi (RAS-teknologi) og produkter (levendefôr til marin yngel) og annen kunnskap som er viktige forutsetninger for oppdrett av nye arter.