Historisk arkiv

Kvoteavtale med EU for 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriavtalen mellom Norge og EU for 2014 ble i dag undertegnet. Avtalen innebærer enighet om kvotenivå for fellesbestander og utveksling av gjensidige fiskemuligheter i hverandres farvann.

– Jeg er svært tilfreds med at vi er blitt enige med EU og at en fiskeriavtale for 2014 omsider er kommet på plass. Det betyr at nye steg er tatt for å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak. Det har vært noen særdeles krevende måneder med forhandlinger av flere avtaler og vi har nå endelig løst viktige deler, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

EU og Norge er i avtalen enige om en ny forvaltningsplan for nordsjøsild. - Denne vil sikre bærekraftig forvaltning, kombinert med en rasjonell utnyttelse av bestanden. Dette har vi lagt mye arbeid i og derfor er jeg glad for et EU og Norge nå er enige om en ny plan, sier Aspaker.

Kvotebytte

Et annet viktig element i avtalen er utveksling av fiskemuligheter i hverandres farvann gjennom kvotebytte. - Byttebalansen har vært utfordring de siste årene på grunn av rekordhøy torskekvote i Barentshavet, og det har vært vanskelig å finne tilstrekkelige kvoter i EUs farvann som faktisk er interessante for norske fiskere. Vi har likevel klart å finne en balanse som vil bidra til verdiskaping for begge parter, sier Aspaker.

Kontroll av fiskeriene er en viktig del av samarbeidet mellom Norge og EU, og partene er enige om at dette skal videreføres i 2014.
  
Bestandssituasjonen

Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles vanskelig, men det er positive signaler fra havforskerne. Kvoten på torsk er satt til 27 799 tonn. Kvoten til Norge blir 4 726 tonn.

Bestanden av nordsjøsild er i god forfatning og kvoten er satt til 470 037 tonn. Dette er i tråd med føre var prinsippet. Det innebærer en nedgang på 2 % fra 2013. Den norske kvoten er på 136 311 tonn.

Seibestanden er i nedgang, men høstes bærekraftig. Partenefølger forvaltningsplanen og kvoten for 2014 er satt til 77 536tonn, en nedgang på 15%. Den norske kvoten er 40 619 tonn.