Forsiden

Historisk arkiv

Tilleggshøring til utfisking av rømt oppdrettslaks

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt ut en tilleggshøring til forskrift om fellesansvar for reduksjon av førekomst av rømt oppdrettsfisk.

I den ordinære høringsrunden kom det fra at flere av høringsinstansene mente at ordningen med pliktige tiltak etter rømming ikke burde bli avgrenset til de elvene der det blir drevet overvåking av innslaget av rømt oppdrettsfisk. Departementet har derfor sendt på høring spørsmålet om å utvide området for økonomisk ansvar for slik utfisking også til sjø og andre elever.

Tilleggshøring - Forskrift om fellesansvar for reduksjon av forekomst av rømt oppdrettsfisk