Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Kvoteutvalet overleverer innstillinga si 14. desember

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Kvoteutvalet som har sett på korleis kvotesystemet i fiskeria bør innrettast for framtida overleverer innstillinga si (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 14. desember.

Utvalet har vore leia av Arild Eidesen, fyrstelagmann i Hålogaland lagmannsrett.

Du kan følgje pressekonferansen på www.regjeringen.no/nfd

Tid: onsdag 14. desember kl. 10.00
Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8