Historisk arkiv

Sandberg mottok pliktkommisjonens rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kommisjonen (ekspertgruppen) som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen overleverte i dag sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg.

Ekspertgruppen anbefaler at en opphever tilbuds- og bearbeidingsplikten. I tillegg anbefaler de å oppheve aktivitetsplikten mot en proporsjonal avkortning av kvote. Avkortede kvotefaktorer foreslås å legges i en kvotebeholdning, med årlig auksjon til foredlingsindustrien. Ekspertgruppen foreslår at inntektene fra auksjonen går inn i et næringsfond for kystsamfunnene i Nord-Norge.

- Pliktene har vært en utfordring i mange år. Jeg håper arbeidet til ekspertgruppen kan bidra med løsninger som er akseptable for alle parter. Det er ingen løsning å la dette fortsette å skure, det vil kysten lide under. Jeg vil ikke si noe om hva vi vil lande på, men det er på tide å få avsluttet denne saken på en måte som skaper ro rundt dette, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Rapporten sendes nå på høring, og parallelt vil vi starte arbeidet med å gjennomgå rapporten i departementet. Før vi trekker våre konklusjoner må vi også få med oss høringsinnspillene, sier Sandberg.

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget i desember.

Rapporten: Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten

Ekspertgruppens presentasjon (pdf-format)