Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten

Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Last ned rapporten (pdf-format)