Historisk arkiv

Digital21-styringsgruppen er klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Den skal gi næringslivet råd og anbefalinger om digitalisering, og består totalt av 13 personer.

Styringsgruppen skal sørge for at sentrale aktører, interessegrupper og kunnskapsmiljøer gir innspill til digitaliseringsarbeidet. Den er bredt sammensatt med representanter fra relevante deler av næringslivet og kunnskapsmiljøene over hele landet. Det er lagt vekt på at viktige kompetanseområder er dekket i gruppen. Seks av 13 medlemmer er kvinner.

–Dette er veldig kompetente folk som tilsammen dekker et bredt spekter av næringslivet, fra gründermiljøer og tungindustri til tjenestesektoren, sier næringsminister Monica Mæland.

Digital21-prosjektet skal gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet kan bruke kompetanse, teknologi og forskning til å digitalisere seg. Formålet er å lage en strategi på tvers av næringer og kompetansemiljøer, hvor sentrale aktører stiller seg bak felles mål og anbefalte tiltak.

Mandatet finner du her. 

Strategien kan også inneholde forslag til politiske prioriteringer. Styringsgruppen skal vurdere tidsperspektivet for arbeidet.

-Norske bedrifter trenger et digitaliseringsløft. Vi må ta i bruk de nye teknologiske mulighetene som finnes, og vi må gjøre det raskt. Utfordringen ligger både i næringslivets evne til å ta i bruk ny teknologi og evnen til å utvikle ny kunnskap, sier Mæland.

Styringsgruppen får støtte av et sekretariat i arbeidet med strategien. Sekretariatet er lagt til det nye Digital Norway Toppindustrisenteret AS, som flytter inn i lokaler i Forskningsparken i Oslo i oktober.

Oversikt over styret:

Leder

 • Morten Dalsmo, Sintef-Digital, konserndirektør (Trondheim)

Deltagere:

 • Morten DæhlenUIO, professor i informatikk og dekan (Oslo)
 • Silvija Seres, Polyteknisk forening (Bærum)
 • Arve Ulriksen, Mo Industripark AS, administrerende direktør (Mo i Rana)
 • Geir K. Engdahl, gründer (Bærum)
 • Hilde Aspås, iKuben, daglig leder (Molde)
 • Christoffer Hernæs, Skandiabanken, leder innovasjon og utvikling (Oslo)
 • Toril Nag, Lyse Energi, konserndirektør (Stavanger)
 • Heidi Austlid, IKT-Norge, administrerende direktør (Oslo)
 • Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna (Trondheim)
 • Rune Foshaug, NHO, direktør avdeling for forskning, innovasjon og digitalisering (Oslo)
 • Kjetil Staalesen, spesialrådgiver LO (Oslo)
 • KJetil Thorvik Brun, fagsjef for IKT og digitale næringer i Abelia