Historisk arkiv

Fiskeriforhandlingene med EU i havn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge og EU er enige om en fiskeriavtale for 2018.

– Fiskeriavtalen er viktig for både for Norge og EU, og jeg er veldig fornøyd med at vi har blitt enige. Det har vært tøffe forhandlinger, men alle har vært konstruktive. Både Norge og EU er opptatt av å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak. Med en ny avtale på plass, kan vi fortsette det tette samarbeidet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Fiskeriavtalen mellom Norge og EU er omfattende. Avtalen gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. I tillegg samarbeider vi om felles forvaltning. Målet er å bygge opp bærekraftige og robuste bestander i Nordsjøen.

- En felles fiskeriavtale sørger for bærekraftig forvaltning, men det er også viktig for økonomien vår. Det sørger for verdiskaping for industrien både i EU og Norge. Og sammen med andre avtaler som nå er på plass, gir det forutsigbarhet for næringen, sier Sandberg.

Mindre fisk kastes

EU er i ferd med å innføre en plikt som sier at fiskerne må føre all fisken de tar opp til land.  Det blir forbud mot å kaste ut fisk. Plikten innføres gradvis frem mot 2019.

- I Norge er fiskerne allerede påbudt å ta med seg all fisken til land. Vi har lenge vært opptatt av at EU skal kaste mindre fisk. Nå er Norge og EU mye nærmere hverandre når det gjelder den helt grunnleggende tilnærmingen til fiskeriforvaltning, sier Sandberg.  

Bedre kontroll på torsk i Nordsjøen

Norge og EU ønsker å styrke kontrollen på hvitfisk. Partene er derfor enige om å etablere en arbeidsgruppe som skal se på utfordringene i Nordsjøen, og hvilke tiltak som bør innføres.   

Bestanden av torsk i Nordsjøen har vært under press, men situasjonen for har bedret seg betraktelig de senere årene. Kvoten er satt til 43 156 tonn. Kvoten til Norge blir 7337 tonn.

Bestanden av nordsjøsild er i god forfatning. og kvoten er satt til 600 588 tonn. Den norske kvoten er på 174 171 tonn.

For sei, som også er i god forfatning, er kvoten for 2018 satt til 105 793 tonn. Den norske kvoten er 55 012 tonn. 

- De siste årene har Norge hatt en høy torskekvote i Barentshavet. Det har gjort det utfordrende for Norge og EU å utveksle fiskemuligheter i hverandres farvann, fordi EU må kompensere for torsken de får fra Norge med kvoter til norske fiskere i EUs farvann. Det er positive nyheter at situasjonen er bedre i Nordsjøen nå, sier fiskeriminister Sandberg.

Du kan lese avtalene her:

Nordsjøen

Skagerrak

Sverige