Historisk arkiv

Enighet om makrellavtale for 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått en avtale om en totalkvote (TAC) på 653 438 tonn makrell for 2019.

Dette innebærer en nedgang på 20 prosent fra totalkvoten for 2018.

- Jeg er fornøyd med at de tre kyststatene er enige om en kvote for 2019. Den vitenskapelige rådgivningen viser at makrellbestanden er på vei nedover, og dette må vi ta på alvor når vi fastsetter kvote. Samtidig mener jeg at vi med en kvotereduksjon på 20 prosent har funnet den rette balansen mellom de ulike hensynene som spiller inn, blant annet næringens behov for stabilitet i kvotefastsettelsen, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

De tre kyststatene ble samtidig enige om å forlenge rammeavtalen fra 2014 om fordeling av totalkvoten mellom kyststatene. Rammeavtalen vil nå vare ut 2020, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Totalkvoten er fordelt med henholdsvis 147 085 tonn til Norge, 82 339 tonn til Færøyene og 322 077 tonn til EU. De tre kyststatene har også satt av en andel tilsvarende 15,6 prosent av totalkvoten til øvrige kyststater og andre stater som fisker makrell i internasjonalt farvann.

Makrellavtalen 2019:

Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations between Norway, The European Union and the Faroe Islands on the management of mackerel in the Northeast Atlantic for 2019

Rammeavtalen om fordeling av totalkvoten mellom kyststatene