Historisk arkiv

Ny rapport om like konkurransevilkår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny rapport om hvilke tiltak som kan gi like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører er nå klar.

Offentlige og private aktører konkurrerer ofte i samme marked. En kommune som drifter kommunale parker og samtidig selger gartnertjenester i det private markedet er ett eksempel på det. Et annet er når det kommunale sykehjemmet i tillegg driver catering.

Derfor satte regjeringen sommeren 2016 ned en arbeidsgruppe som skal komme med tiltak som kan styrke konkurransen mellom det offentlige og det private. Bakgrunnen var at ESA stilte spørsmålstegn ved hvorvidt skattefritak og konkursforbud for det offentlige er i strid med EØS-avtalen. ESA har hevdet at dette gir en fordel for det offentlige når de konkurrerer med private aktører.

- Vi ønsker like konkurransevilkår mellom det offentlige og private aktører, samtidig som det offentlige skal være i stand til å løse sine oppgaver på en god måte. Departementet ba derfor om en grundig vurdering av om Norge er forpliktet til å endre på reglene om skatteplikt og konkursforbud. Vi ønsker også å se på om det er tiltak Norge bør gjennomføre, selv om vi ikke er forpliktet til å gjøre det. Jeg ser frem til å lese rapporten, og jobbe videre med denne saken, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Rapporten vil nå bli sendt på høring, før regjeringen tar stilling til hvordan den skal følges opp.

Les rapporten her.