Høring av rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører.

Status: På høring

Høringsfrist: 02.05.2018