Historisk arkiv

Nye frihandelsavtaler med Tyrkia og Ecuador

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen signerte i dag, sammen med den andre EFTA-landene, en oppdatert frihandelsavtale med Tyrkia og en ny avtale med Ecuador.

Signering frihandelsavtale
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og ministre fra de andre EFTA-landene signerte frihandelsavtaler med Tyrkia og Ecuador. Foto: Trond Viken, NFD

Det skjedde på EFTA-ministermøtet på Island, der Isaksen også diskuterte brexit og forholdet til USA med sine EFTA-kolleger. De viktige frihandelsforhandlingene med India og Mercosur var også tema under ministermøtet.

- Norge er en liten, åpen økonomi som er avhengig av handel og at internasjonale spilleregler følges. Derfor er arbeidet med frihandelsavtaler med store, viktige markeder som Mercosur og India spesielt viktig for norske arbeidsplasser. Frihandelsavtaler bidrar også til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Norge har sammen med de andre EFTA-landene inngått 28 frihandelsavtaler med 39 land.

I løpet av det siste året har EFTA og Tyrkia blitt enige om en reforhandlet frihandelsavtale- Avtalen med Tyrkia er EFTAs eldste frihandelsavtale og var moden for modernisering. De viktigste endringene er at avtalen nå også vil dekke handel med tjenester, miljø og arbeidstakerrettigheter. Avtalen ble signert av de fire EFTA-ministerne og Tyrkias økonomiminister Nihat Zeybekci.

- Tyrkia er et viktig marked for norsk næringsliv og jeg er spesielt glad for at vi nå har fått på plass en god avtale for handel med tjenester, sier næringsministeren.

Den nye frihandelsavtalen med Ecuador inneholder like gode vilkår som det EU har fått på viktige områder.

- Det er veldig bra at vi har fått på plass en avtale med Ecuador. Det er stort potensiale  for økt handel mellom Norge og Ecuador og denne avtalen vil bidra til dette, sier Torbjørn Røe Isaksen.

EFTA-gøy:

  • EFTA (Den europeiske frihandelsorganisasjonen) ble stiftet i 1960 for å legge til rette for økt handel, vekst og velstand blant medlemslandene. Frihandelsområdet består i dag av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.
  • EFTA-samarbeidet består av Vaduz-konvensjonen som regulerer handelen mellom EFTA-landene, samarbeidet om frihandelsavtaler med tredjeland, samt EØS-arbeidet. I EØS-samarbeidet deltar de tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.
  • Formannskapet i EFTA roterer. Norge hadde sist formannskap i 2017 og var da vertskap for ministermøtet på Svalbard.
  • Norge har sammen med de andre EFTA-landene inngått 28 frihandelsavtaler med 39 land.