Historisk arkiv

Startskudd for arbeidet med nytt kvotesystem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Vi har mange regler for hvem som kan fiske, hvordan og hvor mye de kan fiske. Dagens system er svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer. Nå går startskuddet for en rekke møter der fiskeriminister Per Sandberg ber om innspill til hvordan vi bør utforme kvotesystemet for fremtiden.

- Vi nordmenn har levd av fisk gjennom generasjoner. Fisket skaper arbeidsplasser og levende kystsamfunn. Men dagens kvotesystem er modent for endringer. Ambisjonen min er å er få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Dette arbeidet har jeg ikke tenkt å gjøre isolert fra dem det angår. Derfor inviterer jeg nå til en rekke møter, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Det første møtet er tirsdag 10. april. Her møter Sandberg interesseorganisasjonene. Det vil også bli lagt opp til flere åpne høringsmøter i Nord-Norge, på Vestlandet og på Sørlandet i løpet av juni 2018.

Mer informasjon om arbeidet med nytt kvotesystem finner du på regjeringen.no/nytt-kvotesystem

Møter med interesseorganisasjonene


Når:
Tirsdag 10. april
Tid og sted:
12:00-16:00 Nærings- og fiskeridepartementets lokaler
Deltakere: Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømat Norge, en forsker fra Universitetet i Tromsø og en fra Nofima. Medlemmene i Stortingets næringskomité er invitert som observatører.

Tema: Drøftingsnotatet om sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem, forenklinger av kvotesystemet, kvoteutveksling og ekstrakvoteordninger.

Det vil ytterligere bli invitert til ett møte med de samme representantene. Tema vil blant annet være innretning på en eventuell ressursrentebeskatning. Dato fastsettes senere.

Pressen kan ta bilder i starten av møtet. Fiskeriministeren er tilgjengelig for kommentarer i etterkant