Historisk arkiv

Brandtzæg skal lede distriktsnæringsutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Svein Richard Brandtzæg skal lede offentlig utvalg om næringslivet i distriktene.

Svein Richard Brandtzæg intervjues av media.
Svein Richard Brandtzæg leder nytt offetnlig utvalg. Foto: Photo: Anders Vindegg/Hydro

Regjeringen setter ned et utvalg som skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Svein Richard Brandtzæg skal lede utvalget.

– Brandtzæg er en dyktig og erfaren næringslivsleder. Vi er svært fornøyde med at han vil lede dette utvalget, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Brandtzæg har verdifull erfaring, ikke minst fra Norsk Hydro som har bidratt til vekst og utvikling i næringsliv og lokalsamfunn i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Brandtzæg har arbeidet store deler av sin yrkeskarriere i Norsk Hydro. De siste ti årene var han konsernsjef i selskapet, før han gikk av i 2019. Han er utdannet sivilingeniør og har doktorgrad i kjemi fra NTH og er i tillegg bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Brandtzæg er i dag styreleder ved NTNU og i Veidekke. I tillegg er han styremedlem i Eramet Norge og Sibelco.

– Dette er problemstillinger jeg brenner for. Et velfungerende næringsliv er selve fundamentet for velferdssamfunnet og for levende distrikter. Jeg gleder meg til å gå i gang med denne spennende oppgaven, sier Svein Richard Brandtzæg.

Det nye utvalget er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren. Sekretariatet for utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

For øvrig består utvalget av følgende medlemmer:

  • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune, Molde
  • Knut Sveinung Vareide, seniorforsker i Telemarksforsking, Bø i Telemark
  • Knut Arne Gurigard, daglig leder i Regionrådet for Hallingdal, Hemsedal
  • Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, Kristiansand
  • Merete Nygaard Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks, Tromsø
  • Hanne Alstrup Velure, selvstendig næringsdrivende, Lesja