Historisk arkiv

Noreg og Grønland er einige om kvoteavtale for 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

- Utnyttinga av kvotane ved Grønland har vore høg i år. Og eg er nøgd med at Noreg og Grønland er einige om kvoteavtale for 2020. Det er ein god avtale for norsk næring, seier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Kvotane for dei fleste bestandane blir vidareførd på same nivå som for 2019. Noreg og Grønland er også blitt einige om å vidareutvikle det gode forskingssamarbeidet.

Grønland sin kvote i Barentshavet i 2020 er satt til 4 000 tonn torsk, 900 tonn hyse og 450 tonn sei. I tillegg får Grønland ei kvote på inntil 250 tonn bifangst av andre artar.

Den norske torskekvoten aukas til 1 350 tonn og kveitekvoten aukas til 30 tonn.

Blåkveitekvoten på Vest-Grønland vidareføras på 900 tonn, botnlevande uer vidareføras på 1 000 tonn og skolestkvoten ved Øst-Grønland vidareføres på 100 tonn. Blåkveitekvoten på Aust-Grønland reduseras til 275 tonn. I tillegg har norske fartøy ein kvote på 150 tonn bifangst av andre artar.

Forskingssamarbeidet mellom Norge og Grønland vidareføras, særlig for blåkveite, torsk, uer og makrell.